News & Information

Watch Knowledge (ศัพท์นาฬิกาที่ควนทราบนะครับ)
ก่อนอื่น โอ ขอขอบพระคุณ 2jfk ครับ ซึ่งเป็น web ที่ให้ข้อมูลนาฬิกากับโอ และเพื่อนๆอืก หลายท่าน เยอะมากครับ มีเนื้อหา ทุกอย่างล้วนน่าสนใจครับ น้องโอ จึง ขออนุญาต ยกข้อความ รวมถึงความรู้ ด้านนาฬิกา มา เผื่อเพื่อนๆ ที่รักนาฬิกา ผ่านมาแล้วเข้ามาอ่านนะครับ หรือ ท่านสนใจ อยากได้ original สามารถเข้าไป ชม ได้เลยนะครับ ขออนุญาต ยกความรู้มาแบ่งปันเลยนะครับ Chronometre & Chronograph สองคำนี้เป็นคำที่ทำให้หลายคนสับสบกับมันบ่อยๆ จริงแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิง Chronograph หมายถึง นาฬิกาที่มีฟังช..