News & Information

ประวัติ และ ประเภทของนาฬิกา
ประวัติความเป็นมาของนาฬิกา นาฬิกาแดด เป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลารุ่นแรกสุด ชาวสุเมเรียนเป็นชนเผ่าหนึ่ง ที่ใช้นาฬิกาชนิดนี้ โดยจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 12 ช่วงในหนึ่งวัน ซึ่งแต่ละช่วงจะกินเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีวัดความยาวแสงเงาเป็นมาตรฐานในการวัดระยะเวลา ด้าน ชาวอียิปต์ แบ่งเวลาออกเป็น 12 ช่วงเช่นกัน โดยดูเวลาจากเสาหินแกรนิตที่เรียกว่า ?Cleopatra Needles? การดูเวลาจะสังเกตจากความยาวและตำแหน่งเงา ที่แสงอาทิตย์ตกกระทบบนพื้นทำกับขีดทั้ง 12 ช่วงเวลาที่แบ่งไว้ เพื่อจะได้ไว้ดูว่าช่วงกลางวันเหลือ..
Basic watch Collection
Basic watch Collection - 18 June 2013
 วิธีการรักษานาฬิกาขั้นพื้นฐาน 1) ถ่านนาฬิกาทั่วไปมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี แต่ถ่านของนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา (Chronograph) อาจอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานจับเวลา ซึ่งผู้ใช้ควรเปลี่ยนถ่านนาฬิกาตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากทิ้งไว้นานเกินไป สารจากถ่านจะรั่วและกัดกร่อน จนทำให้ฟันเฟืองนาฬิกาเสียได้ 2) ไม่ควรทิ้งนาฬิกาไว้ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไปเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงการกระแทกแรง ๆ และไม่ควรวางนาฬิกาไว้ในบริเวณที่มีอุปกร..
PAM Information
PAM Information - 18 June 2013
Official Panerai มี ต้นกำเนิดในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาคุณสมบัติพิเศษรายสำคัญให้กับราชนาวีแห่ง อิตาลี (Royal Italian Navy) กระทั่งรักษาปรัชญาของการเป็นนักสร่างสรรค์วัตกรรมเรื่อยมา ซึ่งหากจะว่าไปแล้วมีผู้ผลิตนาฬิกาเพียงน้อยรายเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาและ ประดิษฐ์กลไกของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่องไถง 8 คาลิเบอร์ อันได้แก่ P.2002, P.2003, P.2004, P.2005, P.2006, P.9000, P.9001 และ P.002ซึ่งทั้งหมดผ่านกระบวนการผลิตกระทั่งเปิดตัวสู่วงการภายในระยะเวลา เพียง 7 ปี นับตั่งแต่การออกแบบกลไกคาลิเบอร์แรกย้นกลับไปเมื่อป..
9naliga ปรัชญา ประจำใจ เอามาแบ่งปัน
อัน นี้โอได้ตั้งใจ เริ่ม โพสและจัดทำหน้านี้เพื่อ แบ่งปัน และ โน๊ตไว้กันตัวเองลืมนะครับ ว่าคำคมต่างๆที่ โอได้ เจอ และยึดถือ มาปฎิบัติมีอะไรบ้าง จริงๆ แล้ว พี่ๆ ที่เป็น ลูกค้าหลายๆ ท่านได้ให้ ข้อคิด คติ ต่างๆ สอนและแนะนำโอ เยอะแยะ เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มี พี่ๆ เอ็นดู และคอยสอนสั่งเรา โอขอจัดทำ หน้านี้ไว้ และจะมา โพสเรื่องๆ นะครับ 1. "อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่านอน คอยวาสนา" อันนี้ได้มาจาก ป๊า โอเองครับ สมัยก่อนป๊า สอนเสมอว่า เกิดเป็นคน ต้องอย่านอนตื่นสาย โอจะเ..