9Naliga Talk Corner

มุมพูดคุยข่าวสาร ถึงลูกค้า
"หากมีข่าวสารใดๆ โอขออัพเดท ถึงลูกค้า ณ Colum นี้นะครับ" 

7.1) กลับใต้ ไปเตะบอล กับรุ่นน้องศิษย์เก่า หลายวัน ตอนนี้ กลับมาตั้งใจ หาของให้แล้วนะครับ

7.2) ในช่วงใกล้โรงเรียนเปิดเทออมนี้ ผู้ปกครอง หลายท่านต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าเทอม และจิปาถะ โอขอ ปรบราคา โดยจะลดราคาพิเศษ เพื่อ แบ่งเบาภาระ ด้วยนะครับ

7.3) ตอนนี้ โอ กำลังจดเตรียมเว็ท กระเป๋า แยกออกไป เพื่อ ทำให้ การเลือกชมสินค้า เร็ว ง่าย และสะดวกขึ้นนะครับ เตรียม พบกัน เร็วๆนี้

7.4) เตรียมพบกัน กับเวชสำอาง ผลิตภณท์ ใหม่ทีจะช่วเพ่มตม บำรุง ดูแล สุขภาพ ของคุให้ ด ขึ้น เร็วๆ นี้นะครับ