อัดรายการ Smart Finance

รายการ Smart Finance ช่วงลงทุนในนาฬิกา Rolex มือสอง โดย โอ ร้านเก้านาฬิกา (9naliga Shop)


โอได้รับเกียรติในการอัดรายการ Smart Finance ทางช่อง 11 สสทนะครับ On Air วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นะครับ

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การอุปการคุณ และสนับสนุน นะครับ
ไม่มีคุณ ไม่มีเรา ^-^