9naliga Service Time (เวลาเปิดให้บริการ)

2) 9naliga Service Time (เวลาเปิดให้บริการ):
      
     2.1) เปิดทุกวันหรือป่าว?
        ตอบ ร้าน 9naliga 
เปิดทุกวัน
นะครับ หากมีการหยุดจะแจ้งในเว็ปไซด์ ให้ทราบล่วงหน้า  สัปดาห์นะครับ
      

     2.2) เปิดและปิดกี่โมงครับ/ค่ะ?
        ตอบ ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่
11.30น. - 19.00น. นะครับ